Unset [149104]
05/01/2022 5:06:53 PM

câu này mình ko biết nên chỉ mình với

Olympic Toán SV - Đại số 2 câu trả lời 314 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
phạm chiến [141455] Đã mua 5 khóa học 08:07 10-01-2022

2/3 bao 1=3/4 bao 2 =4/5 b3 =k suy ra k =48 suy ra số gạo các bao 

0
Lời giải
Đã ghim
phạm chiến [141455] Đã mua 5 khóa học 08:03 10-01-2022

bao1 72 bao 2 64 bao 3 60

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.