hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học
15/01/2023 3:56:32 PM

Câu này làm như thế nào ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 34 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học 16:05 15-01-2023

Em giải được rồi ạ -.-

Dùng công thức nghiệm ạ

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.