Hoàng Tất Thái [140153]
28/01/2023 10:01:20 PM

Câu này làm như nào ạ

Toán Học 28/01/2023 10:02:21 PM 1 câu trả lời 359 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 21:56 29-01-2023

Em tra lại id thầy cập nhật lời giải chi tiết rồi nhé.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.