Unset [103516]
05/07/2020 4:24:03 PM

câu này làm như bào đc vậy thầy và cậu bạn :3

Câu này giải như nào đc ạ 

Toán Học 2 câu trả lời 393 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
vithaole [65821] Đã mua 1 khóa học 01:18 06-07-2020

D nhé bạn

0
Lời giải
Đã ghim
Bạn Thắng giấu tên [59550] Partner 21:37 05-07-2020

mờ tịt như này ai mà giải đc bạn ei

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.