Nguyễn Phương Duyên [155282] Đã mua 3 khóa học
18/03/2023 3:25:44 PM

Câu này giải sao ý ạ

Toán Học 18/03/2023 3:27:15 PM 1 câu trả lời 33 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 16:22 18-03-2023

Thầy bổ sung trong câu hỏi này của đề rồi nhé, em tra lại id câu hỏi để xem

https://askmath.vn/cau-hoi/voi-moi-so-thuc-kgt0/38578

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.