hailan2828 [95729]
18/05/2020 8:27:29 PM

Câu này giải như nào vậy a

Toán Học 2 câu trả lời 516 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Phùng Đức Giang [86697] Đã mua 3 khóa học 12:00 20-05-2020

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 09:34 19-05-2020

Em chú ý dùng tính chất: f(-x).f(x)=1 với mọi x là được. 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.