mai [43590] Đã mua 4 khóa học
07/06/2020 4:23:58 PM

cau nay em lap bang bien thien co duoc khong a

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn [−π;2π] của phương trình 2f(sin⁡x)+3=0 là

Toán Học 0 câu trả lời 663 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.