Huỳnh Dương Tiến [109516]
28/09/2020 3:32:21 PM

câu này đoạn đạo hàm f(x-m) với f(x^3-4x) này là sao mình k hiểu nhỉ

Toán Học 1 câu trả lời 680 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 01:14 30-09-2020

Lời giải câu hỏi này không thực hiện như này em? 

Em xem tại đây nhé: https://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-ham-so-fxx43sqrtx2431-co-bao-nhieu-so-nguyen-m-de-phuong-trinh-/98b04cd9-d2e6-4952-97ce-e6c5159366bc

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.