hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học
01/02/2023 4:32:21 PM

Câu này đặt lượng giác lẻ quá ạ

Tính tích phân sau: 

__________________________________________________________________________________________________

Toán Học 1 câu trả lời 124 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 17:41 01-02-2023

Dùng công thức này em ơi:

$\int {\dfrac{1}{{\sqrt {{x^2} + a} }}dx}  = \ln \left| {x + \sqrt {{x^2} + a} } \right| + C$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.