NGUYỄN ĐỨC BẢO THẮNG [136599] Đã mua 2 khóa học
13/02/2022 12:24:12 PM

Câu này đáp án C hay D vậy ạ

Không có mô tả.

Toán Học 1 câu trả lời 473 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 14:33 13-02-2022

C đó em

trong bài giảng có câu tương tự đó.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.