Hồ khắc phan [157967]
03/02/2023 5:25:20 PM

Câu hỏi xà lơ ........ 😃

Tìm tiệm cận của hàm số f(x)=2x+5 

Toán Học 3 câu trả lời 397 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 22:44 03-02-2023

=))) Gì vậy em?
1) Không có tiệm cận của hàm số, chỉ có tiệm cận của đồ thị hàm số

2) hàm số f(x)=2x+5 đồ thị của nó ko có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng.

2
Lời giải
Đã ghim
Hồ khắc phan [157967] 17:27 03-02-2023

Thực hiện chuỗi ,sáng sớm vào điểm danh,let go

0
Lời giải
Đã ghim
Hồ khắc phan [157967] 17:26 03-02-2023

Bài này khó quá , phải suy nghĩ mấy ngày nữa mới đc

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.