phuchuongtm [41444] Đã mua 2 khóa học
25/05/2019 4:36:54 PM

câu hỏi về tiệm cận nâng cao

Toán Học 1 câu trả lời 692 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:00 26-05-2019

Trong bài Tiệm cận của Pro X có trình bày rồi em.
Đồ thị hàm số có 2TCN là $y=0$ và $y=\dfrac{1}{2018}.$

Xét phương trình $f(x)+2019$ có 2 nghiệm $x=a<-2;x=b>2.$ 

Nếu tính giới hạn sẽ cho ra kết quả vô cùng nên đths có 2 TCĐ.

Chọn đáp án B.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.