nguyenvy9392 [30394]
23/09/2019 4:20:49 PM

Câu hỏi về cực trị

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = 2x^4 +2mx^2 − 3m/2 có ba điểm cực trị cùng với gốc toạ độ tạo thành một tứ giác nội tiếp. Tính tổng tất cả các phần tử của S

Em cám ơn ạ !!!

Toán Học 1 câu trả lời 524 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 20:05 23-09-2019

Em làm tương tự câu hỏi này nhé

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.