Nguyễn Thị Linh [82412]
12/06/2020 2:27:11 PM

câu hỏi Toán học

Giải giúp e Bài này với ạ. Tính đạo hàm theo định nghĩa của $y=tan2x$.

Toán Học 12/06/2020 2:50:47 PM 1 câu trả lời 159 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 14:32 12-06-2020

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.