Lê Hồng Ngọc [23655] Đã mua 6 khóa học
02/06/2019 8:55:41 PM

cau hoi thuc te min max

 

Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách 300km. Vận tốc dòng nước là 6km/h. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức:
E(v)=cv3t,E(v)=cv3t, 
trong đó cc là một hằng số, E được tính bằng jun. Hỏi vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là bao nhiêu để năng liệu tiêu hao là ít nhất?

Toán Học 0 câu trả lời 549 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.