Trthuyhien27 [163482] Đã mua 2 khóa học
19/02/2023 10:50:54 PM

câu hỏi đề thi xlpus

Cho hàm số y=f(x)�=�(�) có đạo hàm liên tục trên R và có đồ thị hàm số y=f(x22x)�=�′(�2−2�) như hình vẽ.Hỏi hàm số y=f(x26x+8)+23x36x2+18x2022�=�(�2−6�+8)+23�3−6�2+18�−2022 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?.

Toán Học 1 câu trả lời 64 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 13:26 21-02-2023
0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.