caotopro95 [59469]
30/11/2018 8:28:16 PM

Câu điều kiện để hàm số logarit xác định trên R này giải sao vậy ạ ?

Toán Học 30/11/2018 9:15:18 PM 1 câu trả lời 2021 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 20:34 30-11-2018

Tham khảo em nhé!!!

Lời giải.

Để hàm số $y=\frac{1}{\sqrt{{{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}-2mx+3m \right)-1}}$ xác định $\forall x\in \mathbb{R}$ thì ${{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}-2mx+3m \right)-1>0,\forall x\in \mathbb{R}.$

Hay ${{x}^{2}}-2mx+3m-2>0,\forall x\in \mathbb{R}.$ Khi đó ${\Delta }'={{m}^{2}}-3m+2<0\Leftrightarrow \left( m-1 \right)\left( m-2 \right)<0\Leftrightarrow 1<m<2.$ .

Chọn đáp án D.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.