NaNa2929 [75009]
14/11/2019 12:52:30 PM

Cầu cao nhân giỏi hình giúp e với e cảm ơn

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông, hình chiếu vuông góc của S trên (ABCD) là H sao cho AC=4AH và SH=a. TÍnh bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp

Toán Học 14/11/2019 8:58:52 PM 0 câu trả lời 599 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.