NamPhanÐình [160687]
22/10/2022 4:46:22 PM

câu 40, ai giúp được không ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 155 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 20:10 23-10-2022

Câu hỏi có tại đây: https://askmath.vn/cau-hoi/co-bao-nhieu-gia-tri-nguyen-cua-tham-so-de-ham-so-co-dung-diem-cuc/332c00b9-a1a2-4d44-9d27-0f7bffbc450e

Hàm số $u\left( x \right)={{x}^{4}}+{{x}^{3}}-\dfrac{1}{2}{{x}^{2}}+a$ có ${u}'\left( x \right)=4{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-x\Rightarrow {u}'\left( x \right)=0\Leftrightarrow x=-1;x=0;x=\dfrac{1}{4}.$

Bảng biến thiên:

 

Vậy $u\left( x \right)$ có 3 điểm cực trị và $f\left( x \right)=\left| u\left( x \right) \right|$ có đúng 5 điểm cực trị khi và chỉ khi $u\left( x \right)$ có đúng 2 lần đổi $ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} a \le 0\\ \left\{ \begin{array}{l} a - 0,5 < 0\\ a - 3/256 \ge 0 \end{array} \right. \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} a \le 0\\ 3/256 \le a < 0,5 \end{array} \right. \Rightarrow a \in \left\{ { - 5,...,0} \right\}.$ Chọn đáp án A.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.