TYS [29543] Đã mua 4 khóa học
04/06/2019 9:21:49 AM

Câu 22 sao e xét dấu chỉ ra nghịch biến từ (0; căn 3) thôi.AD cứu emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Toán Học 1 câu trả lời 518 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 17:25 04-06-2019

$x=0$ là nghiệm kép của mẫu qua đó đạo hàm ko đổi dấu đâu.
Muốn biết chính xác ko thì cứ thay thử 1 giá trị của $x$ vô biểu thức $f(x)$ rồi xem dấu.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.