chaupham260127 [68268] Đã mua 1 khóa học
26/05/2019 8:43:56 PM

Câu 2 tính đơn điệu mã đề 002 Pro Xmax

Tại sao khi f'(t-2)+2<2 => 1<t<3 mà không phải là 1<t-2<3 ạ ? Vì f'(t-2) thì ẩn là t-2 chứ ạ ?

Toán Học 1 câu trả lời 512 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:26 26-05-2019

em cmt dưới câu hỏi nhé.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.