Đỗ đại học [63606]
27/04/2020 4:24:08 PM

câu 19 này đề bị sai phải không ạ NẾU (SAC) VUÔNG (SBD) THÌ S0 VUÔNG (ABCD) LUÔN CHỨ Ạ

Toán Học 0 câu trả lời 429 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.