BKA [14271] Đã mua 2 khóa học
15/12/2019 5:04:10 PM

Câu 19 (10 Điểm) - Q066436463

Câu 19 (10 Điểm) - Q066436463
nhờ thầy giải lại giúp em, trong đáp án có gì đó sai sai

Toán Học 1 câu trả lời 491 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 19:13 15-12-2019

Lời giải đúng mà em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.