0337936681 [20521]
13/06/2019 9:08:56 PM

cấp số nhân có công bội -2 số hạng thứ 3 bằng 8 số hạng cuôi bằng -1024 hỏi có bao nhiêu số hạng

cấp số nhân có công bội -2 số hạng thứ 3 bằng 8 số hạng cuôi bằng -1024 hỏi có bao nhiêu số hạng

 

Toán Học 1 câu trả lời 619 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 23:50 13-06-2019

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.