Hoangdatdung [142713]
29/12/2021 8:12:27 PM

Cần hỏi toán logarit về casio

casio thuộc phần loga . dùng rút b nhưng em không hiểu thầy bấm máy sao để từ sóo thập phân ra được phân số ạMở ảnh

 

Toán Học 0 câu trả lời 52 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.