vyhung0578 [102622] Đã mua 3 khóa học
06/08/2020 3:12:47 PM

Cái này em lấy trong khoá học của thầy mà lời giải khó hiểu quá

Chọn ngẫu nhiên hai số từ tập  Xác suất để chọn được hai số mà tích của chúng là một số chính phương bằng

Toán Học 0 câu trả lời 317 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.