Bishop [66715]
25/03/2019 11:50:29 PM

cái này đúng k ạ

Toán Học 25/03/2019 11:54:26 PM 2 câu trả lời 518 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:23 26-03-2019

$\int f'(x)dx =f(x)+C.$

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:23 26-03-2019

Không đúng rồi em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.