Thuydinhh [113189]
16/12/2020 9:00:51 AM

cách làm bài này thầy dạy ở bài nào ạ

cách làm bài này thầy dạy ở bài nào ạ

Toán Học 17/12/2020 11:54:53 AM 2 câu trả lời 184 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 12:35 17-12-2020

Em xem tại đây nhé https://www.askmath.vn/cau-hoi/co-bao-nhieu-so-nguyen-x-sao-cho-ung-moi-x-co-khong-qua-728-so-nguyen-y-thoa-man-/1756358c-1e05-4d67-bb89-1d4ea16345f3

Bài giảng xem ở các bài biện luận nghiệm em nhé!

0
Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 09:44 16-12-2020

Bài nào em?

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.