Nguyễn Tiến Thành [69295]
26/02/2019 12:09:30 AM

Các mod giải thích chi tiết giúp em chỗ biện luận sử dụng BĐT này với ạ (câu 9 đề tổng hợp về số phức )

Toán Học 26/02/2019 12:10:16 AM 1 câu trả lời 730 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 05:24 26-02-2019

Thầy bổ sung full chi tiết rồi em nhé 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.