Nguyễn Tiến Thành [69295]
01/03/2019 10:36:28 PM

Các mod cho em hỏi chỗ khoanh đỏ ngoài cách đạo hàm, còn cách nào khác sử dụng BĐT để đánh giá không ?

Toán Học 2 câu trả lời 470 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 00:29 02-03-2019

Cách khác là em đưa về tam thức bậc hai có nghiệm nha.

1
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:30 01-03-2019

Em có thể dùng table cho X từ -10 đến 10 với step 20/29.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.