Nguyễn Tiến Thành [69295]
01/03/2019 1:37:48 PM

Các mod cho em hỏi chi tiết cách làm thêm bớt ở đây với (câu 12, tổng hợp về số phức 04)

Toán Học 1 câu trả lời 645 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 13:59 01-03-2019

Em xem lại ở đây nhé 

http://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-so-phuc-z-thoa-man-left-dfrac143zizi-right3/d0f8621a-47cc-4506-983e-6684fdf72f5b

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.