minhkevin19@gmail.com [99026] Đã mua 1 khóa học
10/06/2020 10:43:24 PM

Các học sinh giỏi giúp mình với

Tại sao ngay dòng 2 của lời giải -1-m=0 suy ra x và y  thì tại sao m=-1,y=1 thì nó lại suy ra là hàm hằng ạ

Toán Học 1 câu trả lời 332 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 14:43 11-06-2020

Đề bài và giải đâu em?

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.