Nguyễn Khánh Huy [103307]
27/09/2020 3:16:07 PM

các cao nhân giúp mik câu này vs

cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnhh a. Cạnh SA vuông góc với đáy và SA=y. Trên cạnh AD lấy điểm M sao cho AM=x. Biết rằng x^2+y^2=a^2. tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp S.ABCM

Toán Học 0 câu trả lời 417 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.