Unset [98540]
24/05/2020 10:24:27 PM

CÁC BẠN GIÚP MK VỚI Ạ

 B1 . cho phương trình x^2 -2(m+1)x+2m+10=0 (1) (x là ẩn số ).Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1x2 sao cho biểu thức A=14x1x2+x1^2+x2^2 có giá trị nhỏ nhất.

 

B2. Hai lớp 9a và 9b cùng tu sửa khu vườn thực nghiệm của trường trong 4 ngày thì xong .Nếu mỗi lớp tu sửa một mình muốn làm xong công việc ấy thì lớp 9a cần ít thời gian hơn lớp 9b là 6 ngày . Hỏi mỗi lớp làm một mình thì cần thời gian là bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc

Toán học 0 câu trả lời 347 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.