Bachy160926 [102310]
22/12/2020 9:58:23 PM

Các bạn giúp mk giâi câu 31

Toán Học 1 câu trả lời 194 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 09:50 24-12-2020

Em tính đạo hàm rồi lập bảng xét dấu của đạo hàm

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.