Bachy160926 [102310] Đã mua 3 khóa học
22/12/2020 9:58:23 PM

Các bạn giúp mk giâi câu 31

Toán Học 1 câu trả lời 387 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 09:50 24-12-2020

Em tính đạo hàm rồi lập bảng xét dấu của đạo hàm

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.