diepvuonganh [84965]
10/03/2020 5:57:06 PM

Các bạn giúp mình tìm hướng câu 5 6 với.Mình cảm ơn

Đại số tuyến tính 2 câu trả lời 216 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 18:30 10-03-2020

5. (a) P(A)=A^2-5A+3E

(b) P(A)=3A^2-2A+5E

6. Chỉ ra A^3-A^2-9A+9E=O 

1
Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 21:25 10-03-2020

Ví dụ

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.