diepvuonganh [84965]
10/03/2020 5:57:06 PM

Các bạn giúp mình tìm hướng câu 5 6 với.Mình cảm ơn

Đại số tuyến tính 2 câu trả lời 464 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 21:25 10-03-2020

Ví dụ

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 18:30 10-03-2020

5. (a) P(A)=A^2-5A+3E

(b) P(A)=3A^2-2A+5E

6. Chỉ ra A^3-A^2-9A+9E=O 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.