??? [120068] Đã mua 2 khóa học
01/03/2021 6:46:00 PM

Các bạn có thể giải thích cho em chỗ tích y bằng trị tuyệt đối của f(x) và bằng tích của 2 f(x) được không ạ?

Toán Học 01/03/2021 6:48:29 PM 2 câu trả lời 472 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
fbi1266friends@gmail.com [128939] 12:26 27-05-2021

.

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 23:39 01-03-2021

Đọc câu hỏi của em chưa hiểu em hỏi gì?

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.