Thu Nguyên [155492] Đã mua 2 khóa học
28/01/2023 7:44:09 PM

Các bạn cho e hỏi cách ra dấu tương đương đầu với ạ, e nhân tung nó ra mà không giống kq thầy cho, bạn nào biết giúp mình với

Vậy ta có hệ phương trình:(a5)2+(b3)2+(c+1)2=(a2)2+(b3)2+(c+4)2(a5)2+(b3)2+(c+1)2=(a1)2+(b2)2+c2(a5)2+(b3)2+(c+1)2=18c=1a4a+bc15=0(a5)2+(b3)2+(c+1)2=18c=1ab=165a(a5)2+(b3)2+(c+1)2=18a=2,b=6,c=1a=103,b=23,c=73.{(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=(a−2)2+(b−3)2+(c+4)2(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=(a−1)2+(b−2)2+c2(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=18⇔{c=1−a4a+b−c−15=0(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=18⇔{c=1−ab=16−5a(a−5)2+(b−3)2+(c+1)2=18⇔[a=2,b=6,c=−1a=103,b=−23,c=−73.

Đối chiếu điều kiện có S=2+61=7.S=2+6−1=7. Chọn đáp án A.
 

Toán Học 1 câu trả lời 203 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 11:50 29-01-2023

Thầy trừ theo vế mỗi pt của hệ đó em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.