YDSer [2362]
18/03/2019 8:01:33 PM

các anh chị giải dùm em bài này với ạ

Gọi M là 1 điểm nằm trong tứ diện ABCD. Đường thẳng AM cắt mặt phẳng (BCD) tại A'. Các mặt phẳng (MCD),(MDB),(MBC) lần lượt cắt các cạnh AB,AC,AD tương ứng tại B', C', D'. Chứng minh rằng: BA/BB' + CA/CC' + DA/DD'= 2+ AA'/A'M

Toán Học 0 câu trả lời 551 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.