bientienlong [28635] Đã mua 4 khóa học
16/04/2019 10:04:46 PM

biện luận nghiệm hàm mũ khó

mình tính limVT khi x-> -vô cực =0 thì y=0 sẽ không có nghiệm trên khoảng (-vôcực:0) chứ?

vậy đáp án là 2020 nghiệm?

Toán Học 1 câu trả lời 515 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:19 16-04-2019

Em xem comment dưới video, cmt chỗ cần hỏi chứ em

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.