kanorkant [66280]
09/10/2019 6:12:30 PM

Biện luận nghiệm hàm chứa GTTĐ

Toán Học 2 câu trả lời 316 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 10:48 11-10-2019
0
Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 13:33 10-10-2019

Em cô lập m rồi xét hàm số thôi em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.