Unset [127314]
10/05/2021 9:57:28 AM

Bài toán xác suất

Có 10 học sinh, gồm 5 bạn lớp 12A và 5 bạn lớp 12B tham gia một trò chơi. Để thực hiện trò chơi, người điều khiển ghép ngẫu nhiên 10 học sinh đó thành 5 cặp. Xác suất để không có cặp nào gồm hai học sinh cùng lớp bằng?

 

Toán Học 2 câu trả lời 915 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
hoctoanvted2 [121179] Đã mua 1 khóa học 21:40 19-05-2021

Có 460800 cách

0
Lời giải
Đã ghim
hoctoanvted2 [121179] Đã mua 1 khóa học 21:40 19-05-2021

Có 460800 cách

0
Lời giải
Đã ghim
hoctoanvted2 [121179] Đã mua 1 khóa học 21:40 19-05-2021

Có 460800 cách

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.