Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học
11/12/2020 9:43:38 PM

Bài toán Xác suất

giả sử trong rạp chiếu phim có (m+k) người đang xếp hàng, trong đó m người có tờ 5dola và k người có tờ 10$. Giả sử vé giá 5dola. khi bán vé không có tiền trong máy tính tiền. Có bao nhiêu cách để họ xếp hàng không bị chậm trễ, có nghĩa là không có ai phải đợi cho đến khi rạp chiếu phim kiếm được tiền lẻ để thối lại

Toán Học 11/12/2020 9:47:28 PM 0 câu trả lời 457 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.