Andy Trần [57948]
01/05/2019 8:23:50 PM

Bài toán về hình học toạ độ

Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có H(-6/5;7/5) là chân đường cao hạ từ A lên BD. Trung điểm BC là M(-1;0). Phương trình đường trung tuyến kẻ từ A của tam giác ADH là 7x+y-3=0. Gọi toạ độ đỉnh D là (a;b). Khi đó, a+b có giá trị là bao nhiêu?

Toán Học 0 câu trả lời 620 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.