Linh Nguy?n 795 [98690]
08/09/2020 10:03:25 PM

Bai toan dem lop 11

1 đoàn tàu có 3 toa trống, mỗi toa có ít nhất 4 ghế trống. Có 4 người cần đi tàu a) Có bao nhiêu cách xếp 4 người lên 3 toa? b) Có bao nhiêu cách xếp 4 người lên 3 toa mà mỗi toa có ít nhất 1 người?

Toán Học 1 câu trả lời 521 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:07 09-09-2020

a) Người thứ nhất có 4 cách chọn lên 1 trong 4 toa tàu, người thứ hai cũng có 4 cách như thế, người thứ ba cũng có 4 cách, người thứ 4 cũng có 4 cách (do số ghế trên tàu >=4 nên có thể chứa cả 4 người).

Suy ra tổng số cách là $4\times 4\times 4\times 4.$

b) Chọn 1 người xếp lên toa thứ nhất có 4 cách, chọn 1 người xếp lên toa thứ 2 có 3 cách, chọn 1 người xếp lên toa thứ 3 có 2 cách, người cuối cùng có thể chọn 1 trong 3 toa nên có 3 cách.

Suy ra tổng số cách là $4 \times 3 \times 2 \times 3.$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.