Dương Quốc Toàn [23531]
25/05/2019 9:40:58 PM

bài tập Tổ Hợp-Xác Suất

Cho tập A={1,2,3,...,10} chọn ngẫu nhiên ra 3 số. Tính xác suất để 3 số chọn ra là độ dài 3 cạnh của tam giác không vuông

Toán Học 25/05/2019 11:34:23 PM 1 câu trả lời 1409 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 23:23 25-05-2019

Của em đây

5

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.