LD [84991] Đã mua 2 khóa học
05/06/2021 3:18:58 PM

Bài tập tính tích phân

Toán Học 1 câu trả lời 425 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Duy Khang [110391] Đã mua 2 khóa học 21:23 07-06-2021

nhân vào nguyên hàm 2 vế ta đc fx^2/2-(fx.x-nguyên hàm fxdx)=nguyên hàm fxdx
rút gọn ta dc fx^2/2-fx.x+c=0
f0=2=>c=-2
tới đây để ý thấy khi đặt fx=t thì ta dc pt bậc 2 
giải pt bậc 2 = công thức no ta dc fx=x+- sqrt(x^2+4)
thay vào tp bấm máy ta dc 105,61=>c

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.