anlackimthap [77195]
06/12/2019 1:10:02 PM

bài tập lớn đại học

cho mình hỏi có ai biết các ứng dụng của phân tích A=QR bằng phép quay Given không ạ?

Đại số tuyến tính 0 câu trả lời 1384 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.