Nguyễn Trọng Khang [59170]
08/09/2019 12:19:38 AM

Bài tập hàm số khó

Cho f(x)=x^2+bx+c và phương trình f(x)=x có 2 nghiệm phân biệt và (b+1)^2>4(b+c+1). CMR pt f(f(x)) có 4 nghiệm.

 

Toán Học 1 câu trả lời 477 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 02:35 13-09-2019

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.