LD [84991]
26/04/2021 4:18:16 PM

Bài tập diện tích hình phẳng tích phân

Toán Học 1 câu trả lời 302 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 22:45 26-04-2021

Em học bài ct tính nhanh diện tích hình phẳng bên xmax là opps được luôn em.

https://www.askmath.vn/cau-hoi/goi-la-tap-hop-cac-gia-tri-thuc-cua-de-duong-thang-cung-voi-do-thi/51a2fd3e-5be3-4fce-ba1d-10bf50b2f1bb

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.